Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Písku

   Kontakt:

   Sbor Českobratrské církve evangelické
   Fügnerovo náměstí 48/14
   397 01 Písek

   

   farář Mgr. Jiří Ježdík

   mobil:  728529547

   e-mail: jirijezdik@seznam.cz

   č. účtu u ČSOB: 512716133/0300 

   kontakt na webmasteraBudova sboru na Fügnerově náměstí
Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a
jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.
   
   Matouš 11, 28
m

Vyberte si:
kdo jsme
 kdy se scházíme
kde se scházíme
trocha historie
archiv kázání
různé texty, sborové dopisy
fotogalerie
Užitečné odkazy:
Českobratrská církev evangelická
Bible online
ČCE, Diakonie Písek - Domovinka
vydavatelství Kalichhttp://www.nase-reformace.cz/?page_id=47
Vysluhování podobojí   aktuality a sborová oznámení:  
  


vloženo 13.12.2019
Vážení členové a příznivci našeho sboru. Jako každým rokem zveřejňujeme text Adventního a vánočního dopisu. Ten se zobrazí rozkliknutím následujícího odkazu: Vánoce 2019

vl
oženo 10.11.2019

při bohoslužbě 10.11. jsme společně s klienty a pracovníky píseckého střediska Diakonie ČCE Blanka vzpoměli na klienty střediska a členy sboru, kteří nás v poslední době opustili. Fotografie z této bohoslužby jsou ve fotogalerii. 

vl
oženo 1.7.2019

po bohoslužbě 23.6. oslavili přítomní úctyhodné dvaadevadesáté narozeniny naší milé sestry, dlouholeté obětavé varhanice našeho sboru Radky Kysilkové.  Fotografie, které jsou v galerii poskytl Ing. Tomáš Franců.

vl
oženo 11.6.2019

dne 9.6., na Svatodušní neděli byla součástí bohoslužby s ekumenickým doprovodem radostná událost, křest Alžběty Randákové. Bratr kurátor Ing. Tomáš Franců poskytl fotodokumentaci, která je v galerii .

vl
oženo 5.6.2019

při bohoslužbě konané 2.6. za přítomnosti Mgr. Zdeňka Hojného, člena Dozorčí rady Diakonie ČCE, složila slib nově zvolená Dozorčí rada střediska Blanka v Písku.
Ve fotogalerii jsou zařazeny fotografie pořízené kurátorem sboru Ing. Tomášem Franců.

vloženo
25.4.2019

do fotogalerie byly zařazeny snímky z bohoslužby na Velký pátek 19.4. z archivu Honzy Franců.

vloženo 15.4.2019
14.4. po bohoslužbě na Květnou neděli, mimo tradičního posezení u kávy, proběhlo zdobení kraslic, realizované dětmi a výtvarně nadanými dospělými. Několik fotografií z archivu Miriam Jiříkové je ve fotogalerii.

vl
oženo 27.3.2019
předkládáme text letošního sborového Velikonočního dopisu. Ten se zobrazí rozkliknutím odkazu: Velikonoce

vloženo 30.11.2018
jako každý rok zveřejňujeme na našich stránkách letošní
Adventní a vánoční dopis našeho sboru. Rozkliknutím následujícího odkazu se zobrazí text: dopis

vloženo 7.10.2014
jako velký dar vnímá náš sbor skutečnost, že v tomto školním roce byla u nás zahájena výuka náboženství. Zúčastňují se jí tři žačky první a druhé třídy. Výuka probíhá zatím každé úterý od 16 do 17 hodin. V případě zájmu se mohou další rodiče obrátit na faráře sboru (kontakty jsou uvedeny v horní části webu). Fotografie z hodiny náboženství jsou zařazeny do fotogalerie.vloženo 7.9.2014

v oddílu "Užitečné odkazy" je nová položka "Ranní slovo - archiv ČRo". V pořadu Ranní slovo Český rozhlas Vltava
přináší každou neděli výklad jednoho biblického textu. Autor pořadu Petr Vaďura si zve vždy některého z našich předních biblistů, kazatelů a dalších odborníků a snaží se s nimi přiblížit posluchači charakter textu a uvést jej do souvislostí v rámci biblické knihy, z níž byl vybrán. Na těchto stránkách Českého rozhlasu lze vyslechnout záznamy zamyšlení nad jednotlivými tématy.   

vloženo 24.2.2013 
na sborovém shromáždění
konaném 24.2.2013 byl Mgr. Jiří Ježdík opětovně zvolen farářem sboru Českobratrské církve evangelické v Písku na další, desetileté funkční  období.