Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Písku

   Kontakt:

   Sbor Českobratrské církve evangelické
   Fügnerovo náměstí 48/14
   397 01 Písek

   

   farář Mgr. Jiří Ježdík

   mobil:  728529547

   e-mail: jirijezdik@seznam.cz

   č. účtu u ČSOB: 512716133/0300 

   kontakt na webmasteraBudova sboru na Fügnerově náměstí
Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a
jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.
   
   Matouš 11, 28
m

Vyberte si:
kdo jsme
 kdy se scházíme
kde se scházíme
trocha historie
archiv kázání
různé texty, sborové dopisy
fotogalerie
Užitečné odkazy:
Českobratrská církev evangelická
Bible online
ČCE, Diakonie Písek - Domovinka
vydavatelství Kalichhttp://www.nase-reformace.cz/?page_id=47
Vysluhování podobojí   aktuality a sborová oznámení:
  


vloženo 24.5.2020
 

vloženo 24.4.2020
Milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu,
máme pro Vás dobrou zprávu. Podle nařízení vlády
ze dne 23.4.2020 byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob i ve vztahu k bohoslužbám. Toto nařízení umožňuje konání bohoslužeb s účastí veřejnosti v našem kostele již od této neděle 26.4. v obvyklém čase 9.00 Hygienická pravidla pro bohoslužby jsou taxativně vyjmenována v nařízení vlády a budou k dispozici v kostele.
Zveme
Vás tedy do kostela na bohoslužbu již tuto neděli. Liturgický doprovod bude s kytarou a zajistí jej bratr Honza Franců.

S bratrským pozdravem
Tomáš Franců, kurátor
Jiří Ježdík, farář

vloženo 8.4.2020

Jako každý rok i letos v tuto dobu zveřejňujeme na našich stránkách text Velikonočního dopisu našeho sboru. Ten se zobrazí rozkliknutím následujícího odkazu: Velikonoční dopis

vloženo 28.3.2020

Z důvodu opatření vyhlášených vládou v rámci nouzového stavu, se od 22. 3. až do odvolání nebudou v našem kostele konat bohoslužby. Nicméně v archivu kázání budou i nadále pravidelně zveřejňovány bohoslužby
v psané formě, které farář průběžně připravuje. Případné změny tohoto rozhodnutí neprodleně zveřejníme.

Jiří Ježdík, farář sboru.

vl
oženo 20.3.2020
Milí bratři, milé sestry, vážení přátelé evangelického sboru v Písku,
  jak víme, vstoupila v platnost vládní nařízení, která omezují veřejný život a pohyb osob na území ČR s cílem bránit šíření koronaviru. Nouzový stav a z něj plynoucí opatření staví naši církev před nutnost řešit problém, jak na jedné straně omezit běžné aktivity, zvláště konání bohoslužeb a
na straně druhé zachovat chod sborového života a komunikaci mezi členy sboru.
  Staršovstvo našeho sboru rozhodlo (stejně jako staršovstva všech sborů v JČ seniorátu), že tuto neděli 22. března se k bohoslužbě nesejdeme v kostele, ale farář ji rozešle e-mailem. Text bohoslužby bude standardně zveřejněn i na webu v archivu kázání. Nadále budeme situaci sledovat a o konání bohoslužeb našeho sboru v následujících nedělích Vás budeme informovat. Hledáme způsob, jak umožnit členům distanční účast na sborovém životě. Nejvýznamnějším prostředníkem je telefon. I e-mail a webové stránky nám pomáhají při udržování kontaktů. Pokud potřebujete praktickou pomoc, ozvěte se nám.
  Modleme se za nemocné, postižené i za to, aby se nákaza nepřenesla na místa, v nichž nelze zajistit hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život. S úctou přijímejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim svou důvěru i své poděkování.
  I když se tuto neděli nesejdeme ke společné bohoslužbě, nebude to čas bez Boha. Přijměme omezení jako dar. Modleme se, čtěme Bibli - sami i s nejbližšími. Objevujme Písmo a v něm sílu, naději a pokoj Boží.
 
   S bratrským pozdravem
Tomáš Franců, kurátor sboru
Jiří Ježdík, farář sboru

vl