Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Písku

   Kontakt:

   Sbor Českobratrské církve evangelické
   Fügnerovo náměstí 48/14
   397 01 Písek

   

   farář Mgr. Jiří Ježdík

   mobil:  728529547

   e-mail: jirijezdik@seznam.cz

   č. účtu u ČSOB: 512716133/0300 

   kontakt na webmasteraBudova sboru na Fügnerově náměstí
Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a
jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.
   
   Matouš 11, 28
m

Vyberte si:
kdo jsme
 kdy se scházíme
kde se scházíme
trocha historie
archiv kázání
různé texty, sborové dopisy
fotogalerie
Užitečné odkazy:
Českobratrská církev evangelická
Bible online
ČCE, Diakonie Písek - Domovinka
vydavatelství Kalichhttp://www.nase-reformace.cz/?page_id=47
Vysluhování podobojí   aktuality a sborová oznámení:  
  vloženo 13.1.2019vloženo 30.11.2018
jako každý rok zveřejňujeme na našich stránkách letošní
Adventní a vánoční dopis našeho sboru. Rozkliknutím následujícího odkazu se zobrazí text: dopis

vloženo 6.10.2018    
při bohoslužbě 30.9. navštívil náš sbor farář Bernhard Hasse z evangelického sboru v Mühlenbecku u Berlína. Před cca 30 lety v rámci studií strávil rok studia na tehdejší Komenského evangelické bohoslovecké fakultě UK v Praze. V Písku se zastavil při pěší pouti ze Zhořelce v Polsku, přes Drážďany do Prahy, přes Písek, Horní Rakousy do Passau a dále kolem Dunaje. Bratr Tomáš Franců zachytil na fotografii oba faráře. Foto je v galerii.

vloženo 20.5.2018
dnes proběhla v našem sboru Svatodušní bohoslužba s instrumentálním a vokálním doprovodem ekumenického souboru složeného z hudebníků a zpěváků Klášterního kostela pod vedením MUDr. Václava Bočka a členů našeho sboru. Akce se opravdu velice vydařila. Všem moc děkujeme. Ve fotogalerii jsou fotografie.
                                                                                                                                           
vloženo 7.10.2014
jako velký dar vnímá náš sbor skutečnost, že v tomto školním roce byla u nás zahájena výuka náboženství. Zúčastňují se jí tři žačky první a druhé třídy. Výuka probíhá zatím každé úterý od 16 do 17 hodin. V případě zájmu se mohou další rodiče obrátit na faráře sboru (kontakty jsou uvedeny v horní části webu). Fotografie z hodiny náboženství jsou zařazeny do fotogalerie.vloženo 7.9.2014

v oddílu "Užitečné odkazy" je nová položka "Ranní slovo - archiv ČRo". V pořadu Ranní slovo Český rozhlas Vltava
přináší každou neděli výklad jednoho biblického textu. Autor pořadu Petr Vaďura si zve vždy některého z našich předních biblistů, kazatelů a dalších odborníků a snaží se s nimi přiblížit posluchači charakter textu a uvést jej do souvislostí v rámci biblické knihy, z níž byl vybrán. Na těchto stránkách Českého rozhlasu lze vyslechnout záznamy zamyšlení nad jednotlivými tématy.   

vloženo 24.2.2013 
na sborovém shromáždění
konaném 24.2.2013 byl Mgr. Jiří Ježdík opětovně zvolen farářem sboru Českobratrské církve evangelické v Písku na další, desetileté funkční  období.