Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Písku

   Kontakt:

   Sbor Českobratrské církve evangelické
   Fügnerovo náměstí 48/14
   397 01 Písek

   

   farář Mgr. Jiří Ježdík

   mobil:  728529547

   e-mail: jirijezdik@seznam.cz

   č. účtu u ČSOB: 512716133/0300 

   kontakt na webmasteraBudova sboru na Fügnerově náměstí
Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a
jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.
   
   Matouš 11, 28
m

Vyberte si:
kdo jsme
 kdy se scházíme
kde se scházíme
trocha historie
archiv kázání
různé texty, sborové dopisy
fotogalerie
Užitečné odkazy:
Českobratrská církev evangelická
Bible online
ČCE, Diakonie Písek - Domovinka
vydavatelství Kalichhttp://www.nase-reformace.cz/?page_id=47
Vysluhování podobojí   aktuality a sborová oznámení:
  


vloženo 29.3.2021
Jako každý rok i letos v tuto dobu zveřejňujeme na našich stránkách text Velikonočního dopisu našeho sboru. Ten se zobrazí rozkliknutím následujícího odkazu:  Velikonoční dopis 2021

vloženo 3.12.2020
Již tradičně v tomto čase vkládáme na naše stránky Adventní a vánoční dopis našeho sboru. Text dopisu můžete shlédnout po rozkliknutí následujícího odkazu:  Vánoční dopis 2020

vloženo 18.10.2020

Milí členové a přátelé našeho sboru,

pravidelné nedělní bohoslužby od devíti hodin se zatím konat budou za podmínek uložených aktuálními opatřeními vlády.

vloženo 28.5.2020
předkládáme text Svatodušního dopisu 2020. Zobrazí se rozkliknutím odkazu: Svatodusni dopis 2020

vloženo 7.10.2014
jako velký dar vnímá náš sbor skutečnost, že v tomto školním roce byla u nás zahájena výuka náboženství. Zúčastňují se jí tři žačky první a druhé třídy. Výuka probíhá zatím každé úterý od 16 do 17 hodin. V případě zájmu se mohou další rodiče obrátit na faráře sboru (kontakty jsou uvedeny v horní části webu). Fotografie z hodiny náboženství jsou zařazeny do fotogalerie.vloženo 24.2.2013 
na sborovém shromáždění
konaném 24.2.2013 byl Mgr. Jiří Ježdík opětovně zvolen farářem sboru Českobratrské církve evangelické v Písku na další, desetileté funkční  období.