Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Písku

   Kontakt:

   Sbor Českobratrské církve evangelické
   Fügnerovo náměstí 48/14
   397 01 Písek

   

   farář Mgr. Jiří Ježdík

   mobil:  728529547

   e-mail: jirijezdik@seznam.cz

   č. účtu u ČSOB: 512716133/0300 

   kontakt na webmasteraBudova sboru na Fügnerově náměstí
Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a
jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.
   
   Matouš 11, 28
m

Vyberte si:
kdo jsme
 kdy se scházíme
kde se scházíme
trocha historie
archiv kázání
různé texty, sborové dopisy
fotogalerie
Užitečné odkazy:
Českobratrská církev evangelická
Bible online
ČCE, Diakonie Písek - Domovinka
vydavatelství Kalichhttp://www.nase-reformace.cz/?page_id=47
Vysluhování podobojí   aktuality a sborová oznámení:  
  vloženo 25.9.2018
fotogalerie našeho sboru byla obohacena o dvě alba z archivu bratra Tomáše Franců. První album je z
bohoslužby konané 3. června, kdy nás navštívil bývalý farář našeho sboru Petr Chamrád, druhé album zachycuje bohoslužbu se zaměřením na děti, slouženou 16. září.

vloženo 20.5.2018

dnes proběhla v našem sboru Svatodušní bohoslužba s instrumentálním a vokálním doprovodem ekumenického souboru složeného z hudebníků a zpěváků Klášterního kostela pod vedením MUDr. Václava Bočka a členů našeho sboru. Akce se opravdu velice vydařila. Všem moc děkujeme. Ve fotogalerii jsou fotografie.
                                                                                                                                           
vloženo 23.3.2018
každoročně je na našich stránkách zveřejňován v tomto čase Velikonoční dopis našeho sboru. Ani letošek není výjimkou. Dopis se zobrazí rozkliknutím následujícího odkazu: Velikonoční dopis 2018

vloženo 8.1.2018
17.12.2017 sehráli v našem sboru děti vánoční hru "Ovečky a pastýř". Ve fotogalerii je umístěno několik fotografií z archivu bratra Ing. Tomáše Franců.

vloženo 5.12.2017

jako každým rokem i letos předkládáme text aktuálního Adventního a vánočního dopisu našeho sboru. Dopis se zobrazí po rozkliknutí následujícího odkazu: dopis 2017. Všichni členové a příznivci našeho sboru jsou co nejsrdečněji zváni na adventní a vánoční shromáždění, jejichž výčet je v dopise uveden.

vloženo 2.10.2017
včera proběhla v našem sboru bohoslužba na oslavu neděle Díkůčinění. O instrumentální a vokální doprovod bohoslužby se postarala ekumenická formace složená z
hudebníků a zpěváků scholy při píseckém kostele Povýšení sv. Kříže
a našeho sboru. Bratři katolíci byli ve výrazné většině (8:1), leč náš jediný zástupce Pavel Stříbrný se svého úkolu zhostil, jako ostatně vždy, s bravurou jemu vlastní a jeho basová kytara vskutku tvrdila muziku. Všem umělcům z celého srdce děkujeme. Fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

vloženo 30.4.2017
dnešní bohoslužbou začaly oslavy 25. výročí zahájení činnosti střediska Diakonie v Písku. Kromě farníků jsme na ní přivítali klienty a pracovníky střediska Blanka. Oslavy výročí budou ve středisku pokračovat i další dny. Fotografie z dnešní bohoslužby jsou ve fotogalerii.

vloženo
24.4.2017
včera při nedělní bohoslužbě obstaralo instrumentální a vokální doprovod Kostelní kvarteto. K velkému zármutku všech přítomných oznámil na závěr manažér a umělecký vedoucí souboru Pavel Stříbrný rozhodnutí souboru o ukončení činnosti. Věřme, že se i v tomto případě osvědčí platnost úsloví "Nikdy neříkej nikdy". Doufám, že ne poslední fotografie kvarteta jsou ve fotogalerii.

vloženo 25.6.2016
vzhledem k příliš velkému množství položek v archivu kázání jsme přistoupili k jejich redukci. V případě, že by měl někdo zájem o texty kázání dřívějších, je možno je získat u správce stránek (archivována jsou kázání od 21.4.2013).

vloženo 18.3.2016
po rozkliknutí odkazu text se můžete seznámit s obsahem letošního velikonočního dopisu.

vloženo 7.10.2014
jako velký dar vnímá náš sbor skutečnost, že v tomto školním roce byla u nás zahájena výuka náboženství. Zúčastňují se jí tři žačky první a druhé třídy. Výuka probíhá zatím každé úterý od 16 do 17 hodin. V případě zájmu se mohou další rodiče obrátit na faráře sboru (kontakty jsou uvedeny v horní části webu). Fotografie z hodiny náboženství jsou zařazeny do fotogalerie.vloženo 7.9.2014

v oddílu "Užitečné odkazy" je nová položka "Ranní slovo - archiv ČRo". V pořadu Ranní slovo Český rozhlas Vltava
přináší každou neděli výklad jednoho biblického textu. Autor pořadu Petr Vaďura si zve vždy některého z našich předních biblistů, kazatelů a dalších odborníků a snaží se s nimi přiblížit posluchači charakter textu a uvést jej do souvislostí v rámci biblické knihy, z níž byl vybrán. Na těchto stránkách Českého rozhlasu lze vyslechnout záznamy zamyšlení nad jednotlivými tématy.   

vloženo 6.5.2014
do fotogalerie jsou zařazeny fotografie interiéru kostela po odstranění dřevěné podlahy a ostění. Pokusím se fotodokumentaci prací na likvidaci následků ataku dřevomorky průběžně doplňovat.


vloženo 24.2.2013 
na sborovém shromáždění
konaném 24.2.2013 byl Mgr. Jiří Ježdík opětovně zvolen farářem sboru Českobratrské církve evangelické v Písku na další, desetileté funkční  období.