Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Písku

   Kontakt:

   Sbor Českobratrské církve evangelické
   Fügnerovo náměstí 48/14
   397 01 Písek

   

   farář Mgr. Jiří Ježdík

   mobil:  728529547

   e-mail: jirijezdik@seznam.cz

   č. účtu u ČSOB: 512716133/0300 

   kontakt na webmasteraBudova sboru na Fügnerově náměstí
Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a
jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.
   
   Matouš 11, 28
m

Vyberte si:
kdo jsme
 kdy se scházíme
kde se scházíme
trocha historie
archiv kázání
různé texty, sborové dopisy
fotogalerie
Užitečné odkazy:
Českobratrská církev evangelická
Bible online
ČCE, Diakonie Písek - Domovinka
vydavatelství Kalich
Bratrstvo, časopis evang. mládežehttp://www.nase-reformace.cz/?page_id=47
Vysluhování podobojí   aktuality a sborová oznámení:   
vloženo 26.12.2016
na Boží hod 25.12. proběhla v našem sboru bohoslužba s doprovodem oblíbeného Kostelního kvarteta. Jeho vystoupení mělo jako vždy vynikající úroveň. Děkujeme. Fotografie z bohoslužby jsou ve fotogalerii.

vloženo 20.12.2016
při bohoslužbě o čtvrté adventní neděli 18.12. nám děti zahráli vánoční hru "Květiny pro Ježíška". Ve fotogalerii je několik fotografií z této hry.

vloženo 25.6.2016
vzhledem k příliš velkému množství položek v archivu kázání jsme přistoupili k jejich redukci. V případě, že by měl někdo zájem o texty kázání dřívějších, je možno je získat u správce stránek (archivována jsou kázání od 21.4.2013).

vloženo 28.3.2016
do fotogalerie jsou zařazeny fotky z bohoslužby na Neděli velikonoční s doprovodem Kostelního kvarteta. Fotogalerie dodatečně doplněna o fotky ze setkání rodičů a dětí při zdobení kraslic 19.3.2016.

vloženo 18.3.2016
po rozkliknutí odkazu text se můžete seznámit s obsahem letošního velikonočního dopisu.

vloženo 13.3.2016
v týdnu od 21.3. se posouvá biblická hodina z úterý na středu 23.3. od 17.30. Termíny dalších biblických hodin oznámíme.

v
loženo 8.7.2015
bratr farář Jiří Ježdík sloužil 5.7. společně s katolickým duchovním
P. Zdeňkem Vágnerem u příležitosti 600. výročí smrti mistra Jana Husa ekumenickou bohoslužbu na hoře Tábor u Nemějic. Rozkliknutím odkazu Jan Hus Tábor se zobrazí text jeho promluvy.

vloženo 28.6.2015
po rozkliknutí odkazu text si můžete přečíst modlitbu, pronesenou bratrem farářem Jiřím Ježdíkem
při pietním shromáždění konaném k 65. výročí popravy Dr. Milady Horákové.
vloženo 7.10.2014
jako velký dar vnímá náš sbor skutečnost, že v tomto školním roce byla u nás zahájena výuka náboženství. Zúčastňují se jí tři žačky první a druhé třídy. Výuka probíhá zatím každé úterý od 16 do 17 hodin. V případě zájmu se mohou další rodiče obrátit na faráře sboru (kontakty jsou uvedeny v horní části webu). Fotografie z hodiny náboženství jsou zařazeny do fotogalerie.vloženo 7.9.2014

v oddílu "Užitečné odkazy" je nová položka "Ranní slovo - archiv ČRo". V pořadu Ranní slovo Český rozhlas Vltava
přináší každou neděli výklad jednoho biblického textu. Autor pořadu Petr Vaďura si zve vždy některého z našich předních biblistů, kazatelů a dalších odborníků a snaží se s nimi přiblížit posluchači charakter textu a uvést jej do souvislostí v rámci biblické knihy, z níž byl vybrán. Na těchto stránkách Českého rozhlasu lze vyslechnout záznamy zamyšlení nad jednotlivými tématy.   

vloženo 6.5.2014
do fotogalerie jsou zařazeny fotografie interiéru kostela po odstranění dřevěné podlahy a ostění. Pokusím se fotodokumentaci prací na likvidaci následků ataku dřevomorky průběžně doplňovat.


vloženo 11.3.2014
v položce "všehochuť, různé texty" budeme zveřejňovat texty biblických úvodů, pronesených bratrem farářem na úvod schůzí staršovstva. Doporučuji je k přečtení (a k zamyšlení nad nimi).

vloženo 16.2.2014
Radostného dárce miluje Bůh (2. Kor 9,7)
Pro ozdravení finanční situace našeho sboru (nutnost investování do oprav sborové budovy a další výdaje související s provozem sboru) jsme se rozhodli vyhlásit mimořádnou sbírku nazvanou originálně
() "Sbor sobě". Pokud se rozhodnete, že náš sbor v rámci této sbírky podpoříte, můžete částku bezhotovostně zaslat na účet u ČSOB: 512716133/0300 (jako účel platby laskavě uveďte "mimořádná sbírka"), případně ji předat do rukou bratra faráře. Sbírka je časově neomezena. Pro odečet darované částky od základu daně je možno vystavit potvrzení. Zdůrazňujeme naprostou dobrovolnost této sbírky ve smyslu účasti i výše daru.
Farář sboru a staršovstvo. 
 
vloženo 16.10.2013
náš bratr farář byl požádán, aby dne 27.září oddal v Praze snoubence Janu Jiráskovou a Vladimíra Franče. Svatba byla souběžně vysílána v přímém přenosu na stránkách Rádia Applaus, které tuto svatbu podporovalo. Nyní máme možnost se této svatby zúčastnit prostřednictvím záznamu přímého přenosu. Kázání bratra Ježdíka opravdu stojí za vyslechnutí (ostatně jako vždy). K tomu, abyste si jej mohli poslechnout stačí rozkliknout následující odkaz: Svatba přenos. Otevře se web Rádia Applaus, na něm klikněte na šipku pod zeleným nápisem PŘEHRÁT. A pak už počkejte až se spustí záznam. Nečekejte video, jedná se o záznam audia. Hezký poslech!

vloženo 24.2.2013 
na sborovém shromáždění
konaném 24.2.2013 byl Mgr. Jiří Ježdík opětovně zvolen farářem sboru Českobratrské církve evangelické v Písku na další, desetileté funkční  období.