hlavní strana

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Písku - archiv kázání     

Kázání jsou řazena chronologicky,
datum ve formátu
rrrr_mm_dd.                      

datum
název kázání
biblický text kázal
  2021  10  17   20. neděle po Trojici   Síla a naděje shůry (se slibem nového staršovstva).
  Sk 2, 37-47   f. Jiří Ježdík
  2021  10  10   19. neděle po Trojici
  Ovoce našich modliteb.
  L10, 21
  f. Jiří Ježdík
  2021  10  03   18. neděle po Trojici
  O kázání ptáčků a polních květů.  
  Mt 6, 25-34
  f. Jiří Ježdík
  2021  09  26   17. neděle po Trojici
  Náš křest a Boží Trojice.
  Mk 1, 9-11
  f. Jiří Ježdík
  2021  09  19   16. neděle po Trojici
  O otevření se Ježíši.
  Mk 7, 24-37
  f. Jiří Ježdík
  2021  09  12   15. neděle po Trojici
  O Božím milosrdenství.
  Mt 9, 9-13
  f. Jiří Ježdík
  2021  09  05   14. neděle po Trojici
  Život Boha uvnitř člověka.
  Mk 7, 1-8.14-23
  f. Jiří Ježdík
  2021  08  29   13. neděle po Trojici
  Spasitele si nejsme s to vytvořit sami.   J 6, 56-69
  f. Jiří Ježdík
  2021  08  22   12. neděle po Trojici
  Jak být šťastný.
  Mt 5, 1-16
  f. Jiří Ježdík
  2021  08  15   11. neděle po Trojici
  Chození s Ježíšem mění člověka.
  J 5, 6
  f. Jiří Ježdík
  2021  07  25;  08  01;  08  08
  čtené bohoslužby


  2021  07  18   7. neděle po Trojici
  Nebeský oděv spásy.
  Ef 4, 22-24
  f. Jiří Ježdík
  2021  07  11   6. neděle po Trojici
  Víra umožňuje nejhlubší poznání.
  Mk 6, 1-6
  f. Jiří Ježdík
  2021  07  04   5. neděle po Trojici
  Co hledat především.
  Mt 6, 33-34
  f. Jiří Ježdík
  2021  06  27   4. neděle po Trojici
  Krásný život.
  Sk 2, 37-42
  f. Jiří Ježdík
  2021  06  20   3. neděle po Trojici
  Boží režie.
  Mk 4, 35-41
  f. Jiří Ježdík
  2021  06  13   2. neděle po Trojici
  Proč žít a doufat.
  Mk 4, 26–29
  f. Jiří Ježdík
  2021  06  06   1. neděle po Trojici
  Vnitřní člověk.
  Mk 3, 20–35
  f. Jiří Ježdík
  2021  05  30   neděle Svaté Trojice
  Proč žít mravně.
  Mt 28, 16-20
  f. Jiří Ježdík
  2021  05  23   neděle Svatodušní
  Na pravdě záleží.
  J 15, 26-27; 16, 12-15
  f. Jiří Ježdík
  2021  05  16   neděle Exaudi
  Neděle po Nanebevstoupení.
  J 16, 23b-28
  f. Jiří Ježdík
  2021  05  09   neděle Rogate
  Bůh přítel.
  J 15, 9-17
  f. Jiří Ježdík
  2021  05  02   neděle Jubilate
  Boží stavění.
  J 15, 1-8
  f. Jiří Ježdík
  2021  04  25   neděle Cantate
  Pamatovat, co se z Boží moci stalo ve světě.
  2 Tm 2, 1.8-13
  f. Jiří Ježdík
  2021  04  18   neděle Misericordias
  Nenechat se unést proudem.
  Žd 1, 1-5; 2, 1
  f. Jiří Ježdík
  2021  04  11   neděle Quasimodogeniti     
  Abychom Božím slovem rostli ve spáse.
  Zj 1, 9-20   f. Jiří Ježdík
  2021  04  04   neděle vzkříšení
  Neděle vzkříšení.
  J 20,11-18
  f. Jiří Ježdík
  2021  04  02   Velký pátek
  Velký pátek.
  Mt 27, 45-50
  f. Jiří Ježdík
  2021  03  28   Květná neděle
  Zpívat Hosana a Haleluja.
  J 12, 12-19
  f. Jiří Ježdík
  2021  03  21   5. neděle postní
  Dopomoz mi, Bože, k právu.
  J 12, 20-33
  f. Jiří Ježdík
  2021  03  14   4. neděle postní
  Radost z Božího spasení.
  J 3, 14-21
  f. Jiří Ježdík
  2021  03  07   3. neděle postní
  To nové.
  J 2, 13-25
  f. Jiří Ježdík
  2021  02  28   2. neděle postní
  Pozvání na horu.   Mk 9, 2-10
  f. Jiří Ježdík
  2021  02  21   1. neděle postní
  Bůh kraluje v Ježíši.           
  Mk 1, 12-15
  f. Jiří Ježdík
  2021  02  14   neděle masopustní, Estomihi
  Stvoření je dobré a Bůh ho miluje.
  Mk 1, 40-45
  f. Jiří Ježdík
  2021  02  07   5. neděle po Zjevení
  Život je jako dech.
  Mk 1, 29-39
  f. Jiří Ježdík
  2021  01  31   4. neděle po Zjevení
  Jménem Božího zákona, jste svobodní.
  Mk 1, 21-28
  f. Jiří Ježdík
  2021  01  24   3. neděle po Zjevení
  Bůh dává druhou šanci.
  Jon 3, 1-5.10
  f. Jiří Ježdík
  2021  01  17   2. neděle po Zjevení
  Optimální cesta ke štěstí.
  1S 3, 1-9 
  f. Jiří Ježdík
  2021  01  10   1. neděle po Zjevení
  Co je život?
  1J 5, 11-13
  f. Jiří Ježdík
  2021  01  03   2. neděle po Narození Páně
  Proč Vánoce?
  J 16, 33
  f. Jiří Ježdík
  2021  01  01   Nový rok
  Svoboda, radost a síla.
  J 1, 11-12
  f. Jiří Ježdík

Změna barvy řádku tabulky