Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Písku

hlavní strana

Na tomto místě vás seznámíme s trochou historie sboru Českobratrské církve evangelické v Písku: 

Kazatelská stanice reformované církve byla v Písku založena 22.4.1900. V té době měla asi 30 členů. Jejich počet do roku 1922 vzrostl na 1350 a tím byl dán předpoklad ke vzniku samostatného sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE), který byl založen 3.12.1922. Za přispění celé církve zakoupil sbor faru a kino, v němž se až do roku 1948 konaly bohoslužby. Prvním farářem sboru byl zvolen 11.2.1923 Vladimír Čech. Mimo práci v Písku vypomáhal farář Čech i ve Volyni a Strakonicích. Z Písku odešel v srpnu 1929.
Druhým farářem se stal Zdeněk Somolík. Vedení sboru se ujal 1.4.1930. Za jeho působení byla nákladem 85 000,-Kč provedena oprava sborové budovy. Ve sboru pracoval až do roku 1946.


farář Somolík při konfirmaci

Jeho nástupcem se stal farář Milan Srnka. Věnoval se práci ve sboru i v diaspoře. V roce 1949 bylo ve sborové budově zrušeno kino a tak se naskytla možnost zřídít po dlouhých letech vlastní modlitebnu, která byla sboru předána 29.1.1950. Farář Srnka zemřel po těžké nemoci 12.6.1952. Sbor byl v době jeho odchodu značně oslaben zejména vystěhováním mnoha rodin do pohraničí.

19.4.1949 - farář Zdeněk Somolík  oddává ve sboru (v současnosti jeho nejstarší aktivní členku) sestru Radku Kysilkovou
další fotografie v odkazu "fotogalerie"

1.11.1952 nastoupil do sboru farář Karel Palásek. Sbor stál v této době před řešením problému s havarijním stavem sborové budovy. Rovná střecha byla silně poškozena a tak, na návrh ing. Bareše, byla provedena v letech 1953 - 1955 rozsáhlá rekonstrukce objektu, v němž byl zřízen farářský byt a provedena úprava modlitebny, ve které byly nainstalovány nové varhany. 30.5.1983 odešel farář Karel Palásek po více než třiceti letech působení ve sboru do důchodu.

vzhled sborové budovy před rekonstrukcí 1953-55

Po roce, kdy bylo ve sboru farářské místo neobsazeno, nastoupil v létě 1984 po dokončení studií do služby vikář Jiří Kučera. 30.9.1987 odešel po složení farářské zkoušky do sboru v Hradišti u Nasavrk.

Po odchodu faráře Kučery bylo jeho místo opět rok neobsazeno. Sbor byl administrován farářem Ondřejem Soběslavským.

V říjnu 1988, po návratu z vojny, byl vedením sboru pověřen Petr Chamrád, zprvu ještě jako seniorátní vikář. 27.5.1989 byl ustanoven vikářem sboru. 14.4.1996 byl zvolen Petr Chamrád farářem. Svou činnost ukončil v létě 2001.

1.10.2001 nastoupil na pozici faráře David Nečil. Působení v píseckém sboru ukončil 30.9.2008, kdy odešel na nové působiště ve sboru v Českých Budějovicích.

1.10.2008 přišel do sboru ve funkci faráře Mgr. Jiří Ježdík. Tuto funkci vykonává do současnosti. 24.2.2013 byl opakovaně zvolen na další, desetileté, období.