Farní sbor Českobratrské církve evangelické v PískuPravidelné bohoslužby a setkávání:

Neděle

    9.00 bohoslužba ve sboru
            v průběhu bohoslužby probíhá dětské setkání - "Nedělka"
            po bohoslužbě se scházíme k přátelskému posezení u kávy (případně i dalších dobrot)
            každou první neděli v měsíci je vysluhována večeře Páně

 Pondělí

    18.00 setkání Anonymních alkoholiků

Úterý

   
16.00 výuka náboženství
v presbyterně sborové budovy
   
17.30 biblická hodina v presbyterně sborové budovy

Středa

    10.00 bohoslužba v Diakonii
    15.00 biblická hodina v Diakonii
    19.30 každou první středu v měsíci setkání staršovstva

Čtvrtek

    10.00 jedenkrát v měsíci bohoslužba v domově seniorů "Světlo"