Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Písku


hlavní strana

   

     Kdo jsmeJsme křesťané.

Věříme v Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného, Pána a Spasitele.

Vyznáváme víru v Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Skláníme se společně před Božím tajemstvím a vystavujeme se působení Slova milosti.

Patříme k Českobratrské církvi evangelické, navazujeme na reformační tradici.

Tuto víru sdílíme a vzájemně se v ní posilujeme při společných setkáních, která jsou otevřena všem bez rozdílu, chodí mezi nás například někteří katolíci, bratští i husité.

Svou víru opíráme o svědectví zachycená v Bibli.

Tato svědectví nám otevírají nový pohled na osobní životi na situaci ve světě a probouzejí v nás víru, že život má dobrý smysl.

I vy jste k nim srdečně zváni.